ЛЕТО 2022 - ГРЦИЈА
BOROVEC - Rila 4*
Rila 4*

ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 31.10.2021 10% ПОПУСТ

RILA BOROVETS 4* BOROVETS                                 www.rilaborovets.com

11.12.2021

30.12.2021

09.01.2022

12.02.2022

19.02.2022

28.02.2022

08.03.2022

29.12.2021

08.01.2022

11.02.2022

18.02.2022

27.02.2022

07.03.2022

11.04.2022

ЦЕНА ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА -ПОЛУПАНСИОН

SIGNATURE TWIN ROOM RESORT VIEW 

DOUBLE ROOM

147,00 €

247,00 €

169,00 €

247,00 €

202,00 €

169,00 €

102,00 €

SINGLE ROOM

97,00 €

185,00 €

120,00 €

185,00 €

162,00 €

120,00 €

70,00 €

SGL 1+1 CHD (0-11,99)

115,00 €

202,00 €

138,00 €

202,00 €

180,00 €

138,00 €

88,00 €

SGL 1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99)

132,00 €

220,00 €

156,00 €

220,00 €

198,00 €

156,00 €

106,00 €

DBL 2+1 CHD (0-1,99)

148,00 €

248,00 €

170,00 €

248,00 €

203,00 €

170,00 €

103,00 €

DBL 2+1 CHD (2-11,99)

165,00 €

264,00 €

187,00 €

264,00 €

220,00 €

187,00 €

120,00 €

DBL 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99)

166,00 €

265,00 €

188,00 €

265,00 €

221,00 €

188,00 €

121,00 €

SUPERIOR RESORT VIEW 

DOUBLE ROOM

147,00 €

258,00 €

180,00 €

258,00 €

213,00 €

180,00 €

102,00 €

SINGLE ROOM

97,00 €

190,00 €

126,00 €

190,00 €

168,00 €

126,00 €

70,00 €

SGL 1+1 CHD (0-11,99)

115,00 €

208,00 €

143,00 €

208,00 €

186,00 €

143,00 €

88,00 €

SGL 1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99)

132,00 €

226,00 €

161,00 €

226,00 €

203,00 €

161,00 €

106,00 €

DBL 2+1 CHD (0-1,99)

148,00 €

259,00 €

181,00 €

259,00 €

214,00 €

181,00 €

103,00 €

DBL 2+1 CHD (2-11,99)

165,00 €

276,00 €

198,00 €

276,00 €

231,00 €

198,00 €

120,00 €

DBL 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99)

166,00 €

277,00 €

199,00 €

277,00 €

232,00 €

199,00 €

121,00 €

SIGNATURE TWIN ROOM SLOPE VIEW 

DOUBLE ROOM

158,00 €

269,00 €

180,00 €

269,00 €

225,00 €

180,00 €

114,00 €

SINGLE ROOM

108,00 €

197,00 €

131,00 €

197,00 €

175,00 €

131,00 €

81,00 €

SGL 1+1 CHD (0-11,99)

126,00 €

215,00 €

149,00 €

215,00 €

192,00 €

149,00 €

99,00 €

SGL 1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99)

143,00 €

232,00 €

167,00 €

232,00 €

210,00 €

167,00 €

117,00 €

DBL 2+1 CHD (0-1,99)

159,00 €

270,00 €

181,00 €

270,00 €

226,00 €

181,00 €

115,00 €

DBL 2+1 CHD (2-11,99)

176,00 €

287,00 €

198,00 €

287,00 €

242,00 €

197,00 €

131,00 €

DBL 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99)

177,00 €

288,00 €

199,00 €

288,00 €

243,00 €

198,00 €

132,00 €

SUPERIOR SLOPE VIEW 

DOUBLE ROOM

158,00 €

280,00 €

191,00 €

280,00 €

235,00 €

191,00 €

114,00 €

SINGLE ROOM

108,00 €

201,00 €

137,00 €

201,00 €

190,00 €

137,00 €

81,00 €

SGL 1+1 CHD (0-11,99)

126,00 €

219,00 €

155,00 €

219,00 €

209,00 €

155,00 €

99,00 €

SGL 1+2 CHD (0-11,99) (0-11,99)

143,00 €

237,00 €

172,00 €

237,00 €

227,00 €

172,00 €

117,00 €

DBL 2+1 CHD (0-1,99)

159,00 €

281,00 €

192,00 €

281,00 €

236,00 €

192,00 €

115,00 €

DBL 2+1 CHD (2-11,99)

176,00 €

298,00 €

209,00 €

298,00 €

253,00 €

209,00 €

131,00 €

DBL 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99)

177,00 €

299,00 €

210,00 €

299,00 €

254,00 €

210,00 €

132,00 €

FAMILY SUPERIOR RESORT VIEW 

FAMILLY ROOM 2 ADL

158,00 €

269,00 €

180,00 €

269,00 €

224,00 €

180,00 €

114,00 €

FAM2 1+3 CHD (2-13,99) (2-13,99)

160,00 €

271,00 €

182,00 €

271,00 €

226,00 €

182,00 €

115,00 €

(2-13,99)

FAM2 2+1 CHD (0-1,99)

159,00 €

270,00 €

181,00 €

270,00 €

225,00 €

181,00 €

115,00 €

FAM2 2+1 CHD (2-13,99)

159,00 €

270,00 €

181,00 €

270,00 €

225,00 €

181,00 €

115,00 €

FAM2 2+2 CHD (0-1,99) (2-13,99)

160,00 €

271,00 €

182,00 €

271,00 €

226,00 €

182,00 €

115,00 €

FAM2 2+2 CHD (2-13,99) (2-13,99)

160,00 €

271,00 €

182,00 €

271,00 €

226,00 €

182,00 €

115,00 €

FAMILY SUPERIOR SLOPE VIEW 

FAMILLY ROOM 2 ADL

169,00 €

291,00 €

191,00 €

291,00 €

247,00 €

191,00 €

125,00 €

FAM2 1+3 CHD (2-13,99) (2-13,99)

171,00 €

293,00 €

193,00 €

203,00 €

249,00 €

193,00 €

127,00 €

(2-13,99)

FAM2 2+1 CHD (0-1,99)

170,00 €

292,00 €

192,00 €

202,00 €

248,00 €

192,00 €

126,00 €

FAM2 2+1 CHD (2-13,99)

170,00 €

292,00 €

192,00 €

202,00 €

248,00 €

192,00 €

126,00 €

FAM2 2+2 CHD (0-1,99) (2-13,99)

171,00 €

293,00 €

193,00 €

203,00 €

249,00 €

193,00 €

127,00 €

FAM2 2+2 CHD (2-13,99) (2-13,99)

171,00 €

293,00 €

193,00 €

203,00 €

249,00 €

193,00 €

127,00 €

DELUXE SUITE RESORT VIEW

SUITE 2 ADULTS [2ADL]

193,00 €

367,00 €

240,00 €

367,00 €

324,00 €

240,00 €

140,00 €

SUITE 2 ADULTS [3ADL]

194,00 €

368,00 €

241,00 €

368,00 €

325,00 €

241,00 €

141,00 €

SUI2A 2+1 CHD (2-11,99)

211,00 €

386,00 €

258,00 €

386,00 €

342,00 €

258,00 €

158,00 €

SUI2A 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99)

212,00 €

387,00 €

259,00 €

387,00 €

343,00 €

259,00 €

159,00 €

SUI2A 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99)

229,00 €

404,00 €

275,00 €

404,00 €

360,00 €

275,00 €

176,00 €

DELUXE SUITE SLOPE VIEW 

SUITE 2 ADULTS [2ADL]

216,00 €

393,00 €

262,00 €

393,00 €

349,00 €

262,00 €

162,00 €

SUITE 2 ADULTS [3ADL]

217,00 €

394,00 €

263,00 €

394,00 €

350,00 €

263,00 €

163,00 €

SUI2A 2+1 CHD (2-11,99)

233,00 €

411,00 €

280,00 €

411,00 €

366,00 €

280,00 €

180,00 €

SUI2A 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99)

235,00 €

412,00 €

281,00 €

412,00 €

368,00 €

281,00 €

181,00 €

SUI2A 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99)

251,00 €

429,00 €

271,00 €

429,00 €

384,00 €

389,00 €

198,00 €

INTERCONNECTED RESORT VIEW 

DBL ROOM 2 ADULTS

227,00 €

413,00 €

284,00 €

413,00 €

369,00 €

284,00 €

173,00 €

DBL ROOM 3 ADULTS

260,00 €

464,00 €

322,00 €

464,00 €

398,00 €

322,00 €

189,00 €

DBL ROOM 4 ADULTS

293,00 €

515,00 €

335,00 €

515,00 €

426,00 €

360,00 €

204,00 €

DBL2A 2+2 CHD (0-13,99) (0-13,99)

229,00 €

415,00 €

287,00 €

415,00 €

371,00 €

286,00 €

176,00 €

DBL3A 3+1 CHD (0-13,99)

261,00 €

465,00 €

323,00 €

465,00 €

399,00 €

323,00 €

190,00 €

DBL4A 4+1 CHD (0-1,99)

294,00 €

516,00 €

336,00 €

516,00 €

427,00 €

361,00 €

205,00 €

DBL4A 4+1 CHD (2-13,99)

294,00 €

516,00 €

336,00 €

516,00 €

427,00 €

361,00 €

205,00 €

DBL4A 4+2 CHD (0-1,99) (2-13,99)

295,00 €

517,00 €

337,00 €

517,00 €

428,00 €

362,00 €

206,00 €

DBL4A 4+2 CHD (2-13,99) (2-13,99)

295,00 €

517,00 €

337,00 €

517,00 €

428,00 €

362,00 €

206,00 €

INTERCONNECTED SLOPE VIEW 

DBL ROOM 2 ADULTS

249,00 €

435,00 €

307,00 €

435,00 €

415,00 €

307,00 €

196,00 €

DBL ROOM 3 ADULTS

282,00 €

497,00 €

344,00 €

497,00 €

443,00 €

344,00 €

211,00 €

DBL ROOM 4 ADULTS

316,00 €

559,00 €

382,00 €

559,00 €

471,00 €

382,00 €

227,00 €

DBL2A 2+2 CHD (0-13,99) (0-13,99)

251,00 €

437,00 €

309,00 €

437,00 €

418,00 €

309,00 €

198,00 €

DBL3A 3+1 CHD (0-13,99)

283,00 €

498,00 €

345,00 €

498,00 €

444,00 €

345,00 €

212,00 €

DBL4A 4+1 CHD (0-1,99)

317,00 €

561,00 €

383,00 €

561,00 €

472,00 €

383,00 €

228,00 €

DBL4A 4+1 CHD (2-13,99)

317,00 €

561,00 €

383,00 €

561,00 €

472,00 €

383,00 €

228,00 €

DBL4A 4+2 CHD (0-1,99) (2-13,99)

318,00 €

562,00 €

384,00 €

562,00 €

473,00 €

384,00 €

229,00 €

DBL4A 4+2 CHD (2-13,99) (2-13,99)

318,00 €

562,00 €

384,00 €

562,00 €

473,00 €

384,00 €

229,00 €

Минимум престој

2

3

2

2

2

2

2

Такса

Вклучена

Вклучена

Вклучена

Вклучена

Вклучена

Вклучена

Вклучена

Отказ на резервација1

Под 14 дена 50%

Под 21 дена100%

Под 14дена 50%

Под 14 дена 50%

Под 14 дена 50%

Под 14 дена 50%

Под 14дена 50%

No show

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Соби: мини бар,фрижидер,балкон,телефон,телевизор,интернет,фен

Опис: мини клуб , конференциска сала, бизнис центар,затворен базен, кафе –слаткарница, ноќен бар, лоби бар, ресторан,менувачница, продавница,фризерница ,интернет сала , фитнес сала, сауна,масажа,солариум, џакузи, СПА центар, ски гардероба,ски школо,билијард,пинг понг, сеф

Попусти и доплати: Новогодишна вечера 85 ЕУР, деца од 2-11.99 45 ЕУР ( шведска маса ) .

Локација: 50 метри од ски лифтовите

Цената вклучува: користење на затворен базен,џакузи,сауна, парна бања, амам, фитнес, паркинг , WI-FI во лоби, хотелско осигурување. Отворениот паркинг е бесплатен а подземна гаража со доплата на лице место.

ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД